Op beide locaties is een Ouderraad actief.

Taken:
De ouderraad organiseert samen met het team diverse activiteiten op school. Maar zij is er ook voor vragen van de ouders over de algemene gang van zaken op school en zij legt contact tussen ouders en het team indien zij dit wensen. Daarnaast geeft zij advies aan het team en beheert zij de ouderbijdrage en de bijdrage voor de zwembus. Een ouder zit maximaal 4 jaar in de ouderraad.

Activiteiten:
De ouderraad helpt mee met allerlei activiteiten die tijdens een schooljaar plaatsvinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Het Sinterklaasfeest
  • De kerstmaaltijd
  • De avondvierdaagse
  • De schoolfotograaf
  • De minikermis
  • Fancy Fair

Vergaderingen:
De ouderraad komt ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen is in ieder geval ook 1 leerkracht aanwezig. Deze leerkracht geeft aan de ouderraad door wat er op school speelt en welke activiteiten gedurende het schooljaar zullen worden georganiseerd.

Jaarvergadering:
De ouderraad organiseert aan het begin van het schooljaar een vergadering voor de ouders. Tijdens deze vergadering wordt het financieel jaarverslag toegelicht en kunnen de ouders vragen stellen over de diverse activiteiten van de ouderraad.

Leden Ouderraad Locatie Toereppel Leden Ouderraad Locatie Spaans Leger
VoorzitterMichéle van der Horst VoorzitterDebbie Acda
PenningmeesterPetra Bakker SecretarisMarloes Keesman
Overige ledenPriscilla Krijtenberg Overige ledenMariëlle Schilder
 Gaby de Kruijff  Anne-Marije Schenk
 Manuel Pothast  Jaqueline de Groot
 Ilonka Jilderts  Tanja Daalder
 Sandra Walter   
     
     
     
     
Contactpersonen
team
Kim Harder
Fia van Hurck
 Contactpersonen
team
Gerrie Goelema
Corina Boersen