De website www.scholenopdekaart.nl biedt u inzicht in de resultaten van basisscholen en middelbare scholen in Nederland. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt deze website u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.Wilt u inzicht in de resultaten van Het Mozaïek? Klik dan op de volgende link:

Scholen op de Kaart: Het Mozaïek